14. TAÇ “Bİr De Sen Tasarla”

Yarışması 2016

 

Zorluteks Tekstil Tic. ve San. A.Ş. ve TETSİAD işbirliğiyle düzenlenen 14. TAÇ “Bir De Sen Tasarla” Yarışması - 2016, geleceğin tasarımcılarını ev tekstili sektörü ile buluşturmayı amaçlıyor. Genç tasarımcılara yeni bir yaratıcılık alanı açmayı hedefleyen 14. TAÇ Bir De Sen Tasarla yarışması, sektörde başarı kazanmaya öğrencilik yıllarında başlamak isteyen tüm katılımcıları saygın bir yarışmada buluşmaya davet ediyor.


Başvuru formları ve ayrıntılı bilgi:
Katılımcı üniversitelerin bölüm sekreterliklerinde, www.tac.com.tr , facebook.com/tac, www.birdesentasarla.com sayfasında.
Son başvuru tarihi: 18/03/2016Yarışma Şartnamesi

A. Etkinlik

Ev tekstilinde moda yaratabilecek tasarım ve tasarımcıların ortaya çıkmasını sağlamayı hedefleyen ve Zorluteks Tekstil Tic. Ve San. A.Ş. (“Zorluteks” olarak anılacaktır) tarafından organize edilen “Bir De Sen Tasarla” yarışması, “nevresim desen tasarımı” kapsamında, “Zıtlığın Uyumu” teması ile düzenlenmektedir.


B. Amaç


1. Uluslararası pazara sunulabilecek ve ev tekstilinde moda yaratabilecek özgün nitelikteki tasarımları ortaya çıkarmak, 2. Tasarımcı adaylarının özgür düşünce ve sanatsal yaratıcılığını geliştirmek, 3. Ev Tekstili sektöründe “tasarımcı” kimliğinin güçlenmesine yardımcı olmak, 4. Sanayi-Eğitim işbirliğine katkıda bulunmaktır. C.

Yarışmanın Konusu


14. Taç Bir De Sen Tasarla Yarışması, “Zıtlığın Uyumu” teması ile düzenlenmektedir. Bu kapsamda yarışmacılardan, zihinlerinde oluşturdukları zıtlıklar ve bu zıtlıkların yarattığı görsel uyumdan ilham alarak oluşturacakları tasarımları sunmaları istenmektedir. Yarışmaya başvuracak adaylardan konuyla ilişkili ve kendileri için tercih edecekleri nevresim takımına yönelik tasarım önerileri beklenmektedir.

D. Genel Koşullar


1. Yarışmaya: T.C. vatandaşı, yarışma duyurusunun yapıldığı tarihte Güzel Sanatlar Fakülteleri’nde, Mimarlık Fakülteleri’nde ve Eğitim Fakülteleri’nin Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Öğretmenliği Bölümü’nde eğitim görmekte olan lisans öğrencileri, kişisel veya grup olarak katılabilirler.

2.
Yarışmacılar, projeleri için ayrı rumuz belirterek en fazla üç proje ile yarışmaya katılabilirler.

3.
Projeler daha önce hiçbir yerde kullanılmamış, ödül almamış, kopya edilmemiş, online veya basılı herhangi bir mecrada yer alan bir çizim, fotoğraf vb. temel alınarak hazırlanmamış ve tamamen özgün nitelikte yeni bir tasarım olmalıdır. Aksi halde benzer ya da alıntı olduğu belirlenen projeler yarışma dışı kalacaktır. Bu durumun, sonradan tespit edilmesi halinde ise Yarışmacı, derhal kendisine verilen ödülü iade etmeyi ve böyle bir tasarımın Zorluteks tarafından kullanılması halinde, tasarımın Zorluteks tarafından kullanılmış olması nedeniyle; bu kullanımlar ile ilgili olarak sonradan hiçbir bedel, hak ve talepte bulunmayacağını, Zorluteks aleyhine doğmuş/doğacak her türlü maddi/manevi zararı doğrudan ve derhal tazmin etmeyi şimdiden gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Ayrıca Yarışmanın sonlandırılması ve derecelerin belirlenmesinden sonra böyle bir diskalifiye gerçekleşmesi halinde, ödül kazanan projelerin sıralamasında bir değişiklik olmayacak herhangi bir kaydırma yapılmayacaktır.

4.
Teknik koşullara uygun olmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. Ödül kazanan tasarımların uygulanması ve üretimi münhasıran Zorluteks’in kararına bağlıdır. Ödül kazanan tasarımların uygulanması ve üretimi halinde proje sahiplerine ayrıca bir ücret ödenmez. Projeye konu eserlerin yarışmaya katılması ile birlikte FSEK (“Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu”) kapsamında işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, tercüme ve kullanma hakkı başta olmak üzere tüm mali ve mülkiyet hakları eserin meydana gelmesinden itibaren süre, yer ve muhteva bakımından sınırsız olmak kaydıyla Yarışmacı tarafından münhasıran Zorluteks’e devir ve temlik edilmiş, 554 sayılı Tasarımların Korunması Hakkındaki KHK ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde tüm haklar, bu çerçevede tasarımının kullanılması, üretilmesi, piyasaya sunulması, satılması, ticari amaçlı kullanılması ve tasarımdan her türlü yararlanma hakları süre, yer ve muhteva bakımından sınırsız olmak kaydıyla Yarışmacı tarafından münhasıran Zorluteks’e devir ve temlik edilmiştir. Ayrıca ödül kazanan proje sahibi Yarışmacı, Zorluteks’in gerek görmesi ve kullanması halinde isminin ve/veya rumuzunun ürün ve ambalaj kataloglarında yayınlanmasına şimdiden muvafakat etmiştir.

6.
Ödül kazanamayan tasarımlardan Zorluteks’in isteğine göre uygun görülenler, tasarım sahiplerinin de kabul etmesi halinde 1.000-TL (bintürklirası) bedel mukabilinde FSEK’dan doğan işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yaralan araçlarla umuma iletim, tercüme ve kullanma hakkı başta olmak üzere tüm mali ve mülkiyet hakları ve 554 sayılı Tasarımların Korunması Hakkındaki KHK ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde tüm haklar, bu çerçevede tasarımının kullanılması, üretilmesi, piyasaya sunulması, satılması, ticari amaçlı kullanması ve tasarımdan her türlü yararlanma hakları eserin ve/veya tasarımın meydana gelmesinden itibaren süre, yer ve muhteva bakımından sınırsız olmak kaydıyla münhasıran devir ve temlik suretiyle satın alınacaktır.

7. Ödül kazanamayan ancak bir başka firma tarafından talep edilen projelerin/tasarımların alınmasında öncelik hakkı, yarışmanın sonuçlanmasından itibaren bir ay süresince Zorluteks’e aittir. Proje/tasarım sahibi, Zorluteks’in tasarımını satın almaması durumunda, talep eden başka bir firma ile anlaşma yapabilir.

8. Zorluteks, teknik koşullar nedeniyle gerekli gördüğü takdirde proje sahiplerinden tasarımlarda değişiklik yapılmasını talep edebilir.

9.
Yarışmanın sonuçlanmasından itibaren üç ay içerisinde yazılı olarak geri talep edilmeyen projelerin Yarışmacılara iadesinde Zorluteks sorumlu tutulamaz.

10. Yarışmaya Jüri Üyeleri, Zorlu Grubu ve Grubun hizmet aldığı reklam ve organizasyon şirketlerinde çalışanlar ile çalışanların birinci dereceden yakınları katılamazlar.

11. Yarışmaya 50 (elli) adet tasarımdan daha az katılım olması durumunda Zorluteks’in münhasıran vereceği karar doğrultusunda yarışma tamamen iptal edilebilir ve/veya ödül sayısı ilk üç ödül ile sınırlandırılabilir. Bu durumda Zorluteks, uygun gördüğü tasarımları, tasarım sahiplerinin de kabul etmesi halinde 1000-TL (bintürklirası) ücret karşılığında FSEK ve 554 sayılı KHK’dan doğan tüm telif ve mali hakları ile birlikte devir alabilir.

12.
Katılımcılar, yarışmaya katılmakla tüm bu yarışma koşullarını baştan gayrikabili rücu kabul etmiş sayılırlar.

E. Teknik Koşullar

1. Yarışmaya sunulacak orijinal tasarımlarda kaynak, renk sayısı ve teknik serbesttir.

2.
Her proje için, tüm detayları içeren sunum dosyası hazırlanacaktır: • Orijinal desen 50x70 cm boyutlarında olup, en az 3 mm’lik mukavvaya yapıştırılacaktır. • A4 boyutlarındaki nevresim altyüz, çarşaf ve yastık önerileri ile, nevresim takımı için giydirme önerisi, üzerinde rumuz yazılı, A3 boyutunda bir zarf içinde teslim edilecektir.

3.
Projenin 300 dpi, psd formatıyla çalışılmış hali cd şeklinde proje ile teslim edilmelidir.

F. Değerlendirme Aşamaları:


Nisan ayının 2. haftası yapılacak değerlendirme toplantısı ile dereceye giren ilk 10 proje belirlenecektir. Adaylar son başvuru tarihine kadar başvurularını tamamlamakla yükümlüdür. Yapılacak ödül töreninin akabinde, yarışmada ilk 50’ye seçilen projeler, “Online Özel Ödülü(**)” için www.birdesentasarla.com adresinde yer alan “Bir de Sen Oyla” bölümünde yarışacak olup, kullanıcıların oylaması ile birinci seçilecektir. Bu ödül ile birlikte yarışma kapsamında toplam 11 adet ödül verilecektir. Katılım koşulları ve yarışma ile ilgili tüm detaylara www.birdesentasarla.com adresinden ulaşabilirsiniz.

G. Değerlendirme Ölçütleri:

1. Desen tasarımlarının daha önce hiçbir yerde kullanılmamış, ödül almamış, kopya edilmemiş, online veya basılı herhangi bir mecrada yer alan bir çizim, fotoğraf vb. temel alınarak hazırlanmamış ve tamamen özgün nitelikte olması ve yeni fikir içermesi

2.
Desen tasarımlarının nevresime dönüştürülebilir ve uygulanabilir nitelikte olması
3. Desen tasarımlarının nihai tüketici tarafından tercih edilebilir olması
4. Yarışma temasına uygunluk

H. Projelerin Teslimi


1. Yarışmacılar, orijinal desenlerin yapıştırılacağı kartonların sağ arka köşesine; silinmeyecek bir kalemle, 4 haneli rakam (eser no) ve tek kelimelik rumuzlarını yazacaklardır.

2. Katılım formu eksiksiz doldurulacaktır.

3.
Birden fazla projeyle katılım olması halinde, her proje için ayrı rumuz ve ayrı kimlik zarfı verilmelidir.

4.
Kimlik zarfının içine, okul kimliğinin bir fotokopisi ve başvuru formu konulacaktır. Zarf, orijinal desenin arkasına yapıştırılacak ve rumuz zarfın üzerine de yazılacaktır.

5. Postadaki aksaklıklar dahil, teslimi geciken projeler kabul edilmeyecektir.

I. Ödüller

Birincilik ödülü: 12.000 TL
İkincilik ödülü: 9.000 TL
Üçüncülük ödülü: 6.000 TLAyrıca ilk 3’e seçilen eser sahipleri, maddi ödüllerin yanı sıra Maison&Objet Paris Fuarı’na Zorlu Tekstil Grubu’nun davetlisi olarak katılmaya hak kazanacaktır.

Mehmet Zorlu Vakfı Özel Bursu(*): 6 Adet TETSİAD Özel Ödülü: 1 kişi 4.000 TL
Online Özel Ödülü(**): 1 kişi 3.500 TL


Yarışma sonuçları, 2015 – 2016 Akademik Yılı’nın ikinci yarısında İstanbul’da düzenlenecek ödül töreninde ve tören sonrası www.birdesentasarla.com adresinde ve TAÇ Facebook sayfasında (facebook.com/tac) duyurulacaktır.

(*)Mehmet Zorlu Vakfı Özel Bursu, 2016-2017 Öğretim Yılının birinci yarısını kapsamaktadır.

(**)Online Özel Ödülü: Yarışma sonlanıp kazanan projeler belli olduktan sonra, ödül kazanan projeler de dahil olmak üzere, ilk 50’ye giren tüm projeler, ödül törenini takiben 1 hafta boyunca, www.birdesentasarla.com adresinde yer alan Bir de Sen Oyla bölümünde kullanıcıların oyları ile belirlenmek suretiyle yarışacaklardır. Belirlenen bu 1 haftanın sonunda en yüksek oyu alan bir proje www.birdesentasarla.com ve ww.facebook.com/Taç sayfasında duyurulacaktır. 1. seçilen proje sahibine, Online Özel Ödülü olarak belirlenen tasarıma 3.500 TL ödül verilecektir.

İ. Projelerin İadesi

1. Ödül alan ve sergilenmeye değer görülen projeler, ödül töreninden sonra 3 ay boyunca Zorlu Grubu şirketleri tarafından düzenlenecek sergilerde yer alacaktır.

2.
Projeler 3 ay sonunda Zorluteks tarafından, üniversitelerin bölüm başkanlıklarına kurye ya da kargo ile gönderilecek ve öğrenciler projelerini buradan teslim alacaklardır.

3.
Projeler özenle korunacak, ancak postada meydana gelecek ve elde olmayan nedenlerden oluşacak hasarlardan dolayı Zorluteks sorumlu olmayacaktır.

4. Katılımcılar yukarıdaki koşulları kabul etmiş sayılırlar.

J. Seçici Kurul

Yarışmaya katılan projeleri; üniversitelerin ilgili bölümlerinde görev yapan 3 öğretim üyesi ve/veya görevlisi, 1 TETSİAD temsilcisi, 3 Zorlu Tekstil Yöneticisi, 1 tasarımcı ile 1 fotoğraf stilisti ve görsel danışman olmak üzere toplam 9 kişiden oluşan seçici kurul değerlendirecektir. (**) “Online Özel Ödülü”nü ise, www.birdesentasarla.com adresinde yer alan Bir de Sen Oyla bölümünde oy kullanan kullanıcılar belirleyecektir. K. Projelerin

Korunması ve Fikri Mülkiyet ve Sınai Mülkiyete Konu Hususlar


Zorluteks, ödül törenini takiben 3 (üç) ay boyunca yarışmaya katılan tüm projeleri sergilemek, yayınlamak ürünlerinde/üretiminde kullanmak ve arşivlemek amacıyla kullanma hakkını saklı tutar. Ödül ve mansiyon kazanan projelerin FSEK ve TTK ve 554 sayılı KHK kapsamında tüm mülkiyet ve mali hakları münhasıran Zorluteks’e aittir. Tasarımcıya verilen ödül, eserin FSEK kapsamında doğan İşleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, tercüme ve kullanma hakkı ve 554 sayılı Tasarımların Korunması Hakkındaki KHK ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde tüm haklar, bu çerçevede tasarımının kullanılması, üretilmesi, piyasaya sunulması, satılması, ticari amaçlı kullanması ve tasarımdan her türlü yararlanma hakları eserin ve/veya tasarımın tüm mali ve mülkiyet haklarının eserin meydana gelmesinden itibaren süre, yer ve muhteva bakımından sınırsız olmak kaydıyla münhasıran yarışmayı açan Zorluteks’e devir ve temlik edildiğini ifade etmektedir. Zorluteks, yarışmaya katılanlar arasından uygun gördüğü projeler için, proje sahibi Yarışmacı ile ayrıca anlaşma yapma önceliğini ve hakkını saklı tutar. Ayrıca ödül almaya hak kazanan projelere konu eserlerin ve/veya tasarımların üretimlerinde ve ürünlerinde kullanılması ve satışa sunulması halinde, Zorluteks’in insiyatifi dahilinde yarışmacıların adı ve/veya rumuzu ürün ambalajları ve kataloglarda kullanılabilecektir.

L. Projelerin Teslim Süresi ve Yeri Projeler, en geç 18/03/2016 tarihinde
saat 16:00’ya kadar Medyaevi’ne postayla veya elden ulaştırılmalıdır.
Projeler, en geç 18/03/2016 tarihinde saat 16:00’ya kadar Medyaevi’ne postayla
veya elden ulaştırılmalıdır.


Güniz Dulundu

Medyaevi İletişim
Yeşilce Mh. Yunus Emre Cad.
Nil Ticaret Merkezi No:8 Kat:1
4. Levent 34418 İstanbul
T. 0212 351 91 81-186
E. gdulundu@medyaevi.com.tr